4 July 2016

Pielgrzymka Akcji Katolickiej "Gdzie chrzest, tam nadzieja"

W roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski członkowie Akcji Katolickiej wraz z asystentem diecezjalnym ks. dr Janem Bartoszkiem od 4 do 6 lipca 2016, pielgrzymowali do źródeł chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Osiemdziesięcioosobowa grupa członków AK Diecezji Tarnowskiej odwiedziła m.in. Kalisz, Licheń, Gniezno, Pola Lednickie i Poznań. Uczestnicy pielgrzymki przekazali podziękowania arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi – Prymasowi Polski za relikwie św. Wojciecha, które ofiarował z okazji 20-lecia reaktywacji AK Diecezji Tarnowskiej. W pielgrzymce wzięła udział reprezentacja Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej "Gdzie chrzest, tam nadzieja"

Proponowane