2 January 2018

Parafialny Oddział Caritas

Od kilku już lat z ramienia Diecezjalnego „Caritas” powstał w naszej parafii oddział parafialnego „Caritas”. Członkowie naszego Parafialnego „Caritas” starają się realizować słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. W zespole pracuje 14 osób.

Prezesem zespołu jest pani Eugeniusza Urbaniak, sekretarzem pani Weronika Chyclak, natomiast funkcję skarbnika sprawuje pani Jadwiga Król, pozostali członkowie to pani: Urszula Szabla. Helena Gromala, Beata Potoniec, Zofia Dara, Matylda Jodłowska, Teresa Potoniec, Maria Sopata, Ewa Wąchała, Janina Wojnarowska, Anna Koszut oraz Józefa Kamińska. Opiekę nad Parafialnym Odziałem Caritas sprawuje Ks. Proboszcz Krzysztof Klimczak.

Dzięki pracy zespołu oraz wsparciu życzliwych osób możemy organizować:

Dziękujemy parafianom i wszystkim życzliwym ludziom, którzy wspierają naszą posługę. ,,Kiedy ofiarujemy innym swe serce, wtedy zdarza się cud” CARITAS znaczy miłość – miłość bratnią, akceptującą, wspierającą, podnoszącą. I Ty też możesz pomóc gdy:

Zgłoś się do Zespołu Caritas.

Od września 2015 roku parafialna Caritas w miarę swoich możliwości starała się przez cały czas pomagać ubogim, starszym i potrzebującym rodzinom i indywidualnym osobom. Poprzez wykonywanie chorągiewek na dzień Wszystkich Świętych, stroików świątecznych na Boże Narodzenie, robienie palm na Niedzielę Palmową, sprzedaż baranków i paschalików na Wielkanoc uzyskaliśmy pieniądze, dzięki którym trzy rodziny otrzymały pomoc w kwocie 500 złotych i jedna osoba obłożnie chora również 500 złotych. Ponadto liczne dary żywnościowe, środki czystości zebrane przez wszystkich parafian zostały rozdane 27 rodzinom w formie paczek. Dnia 13.11.2015 roku panie z Caritas przeprowadziły zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Sprzęt ten został przekazany Papieskiemu Stowarzyszeniu  Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Stowarzyszenie to realizuje projekt polskich misjonarzy (budowa szpitali, szkół, studni). Dnia 15.11.2015 członkowie z Caritas przeprowadziły zbiórkę pieniężną dla rodziny z Olszany, której spłonęła stodoła. Członkinie Caritas przygotowały również kredę i kadzidełka, które zostały rozdane wiernym w Trzech Króli. Wiosną wraz z proboszczem zachęciliśmy parafian do „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”. Osoby które podjęły się tego szczytnego celu otrzymały książeczki, z formą modlitwy i przyrzeczenia. Złożono również pismo do Diecezjalnej Caritas w Tarnowie o pomoc w rehabilitacji dla niepełnosprawnej dziewczynki. Pragniemy wszyscy kontynuować dzieło pomocy innym, rozwijać swoją działalność pod przewodnictwem proboszcza. Dawanie i dzielenie się z innymi ubogaca nas wewnętrznie i czyni nas lepszymi ludźmi. Dlatego prosimy aby parafianie chętnie włączali się w akcje zbiórek żywnościowych i kupowali zrobione przez nas ozdoby. Zapewniamy że zebrane środki zostaną dobrze zagospodarowane i rozdane potrzebującym. Istnieje również możliwość zgłoszenia się do Parafialnej Caritas o pomoc w razie potrzeby.

Proponowane