4 September 2018

Darczyńcy - informacja

LISTA OFIARODAWCÓW I DARCZYŃCÓW - ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH - JEST DO WGLĄDU W KANCELARII PARAFIALNEJ ORAZ ZNAJDUJĘ SIĘ NA TABLICY OGŁOSZEŃ W KOŚCIELE.

 

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM 
SKŁADAMY 
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ

Proponowane