1 January 2018

Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna jest wspólnotą dziewcząt, które zdecydowały się zawierzyć swoje życie Maryi i na Jej wzór wzrastać w wierze oraz w pięknym człowieczeństwie. Naszym głównym zadaniem jest Służba Maryi, czyli rozsławianie Jej postawy i życia. Pragniemy, aby jak najwięcej dziewcząt brało przykład z Maryi, a przez swoją postawę dawały przykład rówieśnikom. Pragniemy poznawać życie Maryi, Jej postawy, uczyć się od Niej bycia posłusznym, milczącym, ofiarnym i poznane cechy Maryi wcielać w życie.

Na naszych spotkaniach poruszamy tematy związane z życiem Maryi oraz Jej Syna Jezusa. Rozmawiamy także o Świętych, podejmujemy zagadnienia misyjne oraz przybliżamy fragmenty Pisma Świętego. Po omówieniu tematu poświęcamy czas na różne gry, zabawy. Niekiedy wychodzimy na spacery oraz organizujemy wyjazdy. Staramy się  też aktywnie uczestniczyć w życiu naszej parafii.

 W trakcie formacji realizujemy Pięć zadań dziecka Maryi:

 1. Od Maryi uczę się chętnego posłuszeństwa.(posłuszeństwo)
 2. Od Maryi uczę się żyć w zgodzie z innymi.(wspólnota)
 3. Od Maryi uczę się prawdziwej radości.(radość)
 4. Od Maryi uczę się wybierać to, co trudne.(ofiara)
 5. Od Maryi uczę się kochać Jezusa.(przyjaźń z Jezusem)

Dziewczęca
Świadomie i wbrew modnej dziś i wszechobecnej koedukacji, prowadzimy pracę z dziewczętami mając na uwadze szczególnie te potrzeby, które wynikają z faktu, że są kobietami na tym etapie, kiedy kobiecość w nich dopiero się budzi i rozwija. Chcemy pomóc im zarówno w odkryciu właściwego obrazu ideału dziewczyny i kobiety chrześcijańskiej, jak i w trudnej pracy nad kształtowaniem swej osobowości. Do naszych grup mogą należeć dziewczęta w wieku od 8 do 16 lat.

Służba
Określenie to mówi o celu istnienia grupy. Jest nim najogólniej mówiąc służba, czyli działanie dla czyjegoś dobra, poświęcenie sił, praca dla jakiejś ważnej i dobrej sprawy czy idei. Służyć, to znaczy także „być do czyjejś dyspozycji, być komuś w czymś pomocnym”. Inspirację do kształtowania takiej postawy można czerpać zarówno z życia świeckiego, w którym nawet określone ważne zawody nazywa się służbą (służba zdrowia, służba wojskowa, itp.), jak i przede wszystkim ze źródeł religijnych. Sam Chrystus, Syn Boży, nazywany przez Proroków Starego Testamentu „Sługą Jahwe”, przyszedł, aby służyć i polecił Apostołom, by byli sługami wszystkich. Szczególnie bliskim i zawsze aktualnym ideałem służby jest dla dziewcząt Maryja. Dlatego przyjęta nazwa zawiera przymiotnik „Maryjna”.

Maryjna
Dziewica z Nazaretu powiedziała przy Zwiastowaniu, że jest i pragnie być zawsze służebnicą Pańską. W czasie swego ziemskiego życia służyła Chrystusowi, pomagała Apostołom i pierwszym gminom chrześcijańskim. Teraz służy Kościołowi jako Jego najlepsza Matka”.

Przyjęcie do DSM
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8. grudnia) - która jest patronalnym świętem Dziewczęcej Służby Maryjnej (bądź inne święto Maryjne) - kandydatki zostają uroczyście przyjęte i otrzymują błękitną pelerynkę, cudowny medalik. Składają także przyrzeczenie, w którym zobowiązują się wiernie wypełniać zadania Służby Maryjnej oraz uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach.

Obowiązki członka wspólnoty DSM

 1. Wiernie wypełniać "5 zadań"
 2. Przychodzić na każde spotkanie grupy.
 3. Codziennie przy rannym pacierzu odmawiać modlitwę ofiarowania:

  O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję.
  Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
  Gdy przeto Twoją jestem o dobra Matko,
  broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej.
  Amen
  .

Ponadto Dziecko Maryi

Proponowane