18 June 2016

Parafialna Pielgrzymka Zawierzenia

W sobotę 18.06.2006r. liczna, ponad stuosobowa grupa naszych parafian udała się z Pielgrzymką Zawierzenia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Dwa autokary z pątnikami wyjechały o godz. 9:00 z parkingu przy kościele. Podczas podróży ks. Proboszcz i s. Maria prowadzili w obu pojazdach modlitwę oraz śpiew, co pozwalało wewnętrznie wyciszyć się oraz zwrócić myśli ku Bogu i Matce Najświętszej.

O godz. 11:00 w Kaplicy Słowackiej pw. Matki Bożej Bolesnej rozpoczęła się Msza Św., którą zakończyło odczytanie przez ks. Proboszcza Aktu Zawierzenia całej parafii, a szczególnie dzieła budowy nowej świątyni. Następnym punktem programu była Droga Krzyżowa. Poprowadził ją ks. Proboszcz na błoniach wokół Sanktuarium, rozważając przy kolejnych stacjach słowa bł. ks. Michała Sopoćko. Zakończyła ją wspólna modlitwa przy figurze Pana Jezusa Miłosiernego. O godz. 15:00 przy relikwiach św. s. Faustyny została odprawiona Koronka do Bożego Miłosierdzia. Część naszych pielgrzymów zgromadziła się tam wcześniej, aby w ciszy adorować Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie.Po zakończonym nabożeństwie pielgrzymi udali się w drogę powrotną.

Atmosfera tego dnia, piękna pogoda, sprzyjała rozmodleniu, zawierzeniu Jezusowi Miłosiernemu naszych osobistych spraw, rodzinnych i parafialnych. Była to integracja Wspólnoty, przed którą stanęło ważne zadanie - budowa nowej świątyni.
 

Parafialna Pielgrzymka Zawierzenia

Proponowane