5 January 2018

Budowa nowego Kościoła

Powołano Komitet Budowy Kościoła; Komisja Sztuki Sakralnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zarekomendowała, a Biskup Ordynariusz dokonał wyboru projektu kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej, który będzie budowany w Naszej Parafii. Do dalszych prac został wybrany projekt, wskazany przez większość wiernych do którego zostały wprowadzono drobne poprawki uwzględniające uwagi kurii oraz poprawiające wygląd oraz rozwiązania przestrzenne budowy sanktuarium.Obecnie czekamy na pełną dokumentację projektową umożliwiającą nam realizację budowy nowego sanktuarium. Do końca bieżącego roku projektant zobowiązał się do dostarczenia pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami umożliwiającymi realizację robót budowlanych. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami z początkiem nowego roku pragniemy rozpocząć negocjacje z Firmami Budowlanymi, które będą realizować budowę nowego sanktuarium. Ufamy że po zakończeniu negocjacji i wyborze firmy budowlanej po świętach wielkanocnych pragniemy rozpocząć prace ziemne.

Budowa nowej świątyni to wspólne dobro, budujemy dom modlitwy, w którym będziemy spotykać się z Panem, kształtować nasze życie wiary; Sanktuarium, które ma być wotum wdzięczności Matce Bożej Bolesnej za niezliczone łaski otrzymywane w tym szczególnym miejscu. Dziękuję wszystkim za dary serca, modlitwę i cierpienia ( szczególnie chorym członkom naszej parafii) w intencji budowy nowego kościoła. Niech każdy czuje się zaproszony do tego dzieła przez modlitwę, pracę i ofiarę.Dotarliśmy do ważnego etapu budowy nowej świątyni. Czekają nas kolejne. Potrzebna jest nadal systematyczna pomoc i ofiarność. Troską tą dzielę się i kładę na sercu parafianom i dziękuję za wszelkie ofiary wpłacane na konto budowy sanktuarium i te składane osobiście. Proszę was drodzy parafianie, abyście także docierali do różnych firm, instytucji czy osób prywatnych, które mogłyby nas wesprzeć w tym dziele. Każdy z was przecież zna takie osoby, instytucje czy firmy, które z życzliwością mogą stać się naszym darczyńcami. Takie informacje można też złożyć członkom Komitetu Budowy Kościoła.

Za każdą złożoną ofiarę zarówno na cele parafialne jak i na budowę nowej świątyni bardzo dziękuję. DZIĘKUJĘ ZA WASZĄ OTWARTOŚC SERCA I ŻYCZLIWOŚC WOBEĆ WSZELKICH DZIAŁAŃ I PRAC GOSPODARCZYCH I DUSZPASTERSKICH PRZY PARAFII – BÓG ZAPŁAC WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO

Wizualizacja nowej świątyni

Proponowane