17 September 2017

Matko Bolesna porusz nasze serca

Pod tym hasłem nasza parafia przeżywała odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej.

Przygotowania do uroczystości rozpoczęły się wspólną Drogą Krzyżową na Gródek, którą poprowadził w niedzielę 10 września ks. Piotr Pasek. Od poniedziałku do środy trwało Triduum Modlitewne z Koronką do Matki Bożej Bolesnej.

W czwartek, 15 września, na Mszę Świętą o godz. 18:00 licznie przybyli zaproszeni druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i nowotarskiego.

Szczególnym dniem był piątek 15 września. Pomimo, że nie był to dzień wolny od pracy, bardzo wielu parafian wzięło udział w Mszy Św. o godz. 11:00, którą celebrował JE Ks. Bp Ordynariusz Andrzej Jeż. Po zakończeniu liturgii dokonał on poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła. Księdzu Biskupowi towarzyszyło liczne grono kapłanów z dekanatu.

Wieczorem swój Dzień Skupienia u stóp Pani Czarnopotockiej mieli nauczyciele i pracownicy oświaty z gmin: Łącko, Łukowica i Podegrodzie

W sobotę, 16 września, przed południem spotkali się na Eucharystii ministranci, lektorzy oraz DSM z całego dekanatu. Natomiast wieczorem, podczas uroczystej Mszy Św, pary małżeńskie przeżywające w tym roku swoje jubileusze, mogły odnowić przysięgę małżeńską. Zakończeniem tego pięknego dnia był Apel Maryjny, który przygotowała i poprowadziła młodzież naszej parafii.

Centralne uroczystości odpustowe miały miejsce w niedzielę 17 września. O godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta Suma Odpustowa, której przewodniczył ks. prałat Józef Drabik, dziekan Dekanatu Brzesko. Wzięło w niej udział bardzo wielu parafian, pielgrzymów i zaproszonych gości. Nad porządkiem i bezpieczeństwem zgromadzonych czuwali druhowie z OSP.
 

Proponowane