15 September 2018

Sobota dniem dzieci w naszym Sanktuarium

Sobota, 15 września, upływa w naszym Sanktuarium pod hasłem dzieci. Na Mszy św. o godz. 9.00 licznie zgromadzone dzieci otrzymały specjalne błogosławieństwo. Z kolei o godz. 11.00 na Mszy zgromadziły się grupy parafialne z całego dekanatu, m.in. LSO, DSM, schole parafialne i kolędnicy misyjni.

Sobota dniem dzieci 15-09-2018

Proponowane