Ogłoszenia duszpasterskie

31.05.2020 – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - Niedziela Synodalna- w dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

Dzisiaj o godz. 16.30 ostatnie nabożeństwo majowe. Dziękujemy wszystkim, którzy gromadzili się na tych nabożeństwachw kościele, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, aby poprzez wspólną modlitwę, litanie i pieśni, wypraszać nawrócenie dla grzeszników i zadośćuczynienie Maryi za wszelkie rany zadane Jej Niepokalanemu Sercu.

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w naszej diecezji jako Niedziela Synodalna. Modlimy się za  dzieło rozpoczętego V Synodu, za naszą diecezję i jej pasterza  ks. bpa Andrzeja Jeża.

Ogłoszenie dla dzieci komunijnych: serdecznie zachęcamy i prosimy, aby Dzieci Komunijne z Jastrzębia i Jadamwoli wraz z rodzicami przychodziły do kościoła na wieczorne Msze św. w ramach „Białego Tygodnia”.

W dniu wczorajszym zostały zniesione kolejne obostrzenia epidemiczne. W kościołach i miejscach sprawowania kultu religijnego przestaje obowiązywać limit osób. W kościołach i świątyniach wierni muszą nadal zasłaniać usta i nos. W obecnej sytuacji zapraszamy ponownie wszystkich Parafian do naszej Świątyni Sanktuaryjnej. Jezus Eucharystyczny i Matka Boża Bolesna, nasza Pani Czarnopotocka oczekują na nasze przybycie. Nie czyńmy zawodu Jezusowi i Maryi naszą opieszałością czy wygodnictwem.

OGŁOSZENIA

Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że czas Komunii św. wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do przyszłej niedzieli. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.

W naszym Sanktuarium:

  1. Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.Wszystkich czcicieli Serca Jezusowego zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy podczas nabożeństw czerwcowych. Adoracje w tym tygodniu będą codziennie od godz. 17.00. Adoracje zakończymy nabożeństwem czerwcowym. Serdecznie zapraszamy.

2. W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego- drugi dzień Zielonych Świąt - przypada Święto NMP Matki Kościoła. Święto to podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa - Kościele. Msze św. w tym dniu będą o godz. 7.00, 9.00, 11.00 oraz wieczorem o godz. 18.00.

a/ W poniedziałek, 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu będziemy wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla wszystkich dzieci, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

  1. We środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

a/We środę na godz. 15.00 zapraszamy do kościoła dzieci klasy trzeciej szkoły podstawowej z Olszany na spotkanie formacyjne przygotowujące do uroczystości Pierwszej Komunii św. W sobotę od godz. 9.00 do godz. 9.30 spowiedź św. dla tych dzieci przed uroczystością komunijną (rodziców, rodzeństwo oraz krewnych prosimy, aby w ciągu tygodnia korzystali z sakramentu pojednania).W niedzielę o godz. 11.30 uroczystość komunijna dla dzieci z Olszany. Bardzo prosimy, aby o tej godzinie umożliwić wejście do kościoła dla dzieci i ich rodziców; starajmy się uczestniczyć w innych godzinach Mszy św.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca: W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w winnicy Pańskiej, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność.

a/ W czwartek Msza św. wotywna o Chrystusie Wiecznym Kapłanie. Od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu - w intencji powołanych do służby Bożej, oraz o błogosławieństwo w budowie nowej świątyni - o prowadzenie adoracji prosimy członków róży mężczyzn Stanisława Chyclaka.

We czwartek będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji i parafii, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

W czwartek na Adoracje i Mszę św. wieczorną zapraszamy uczniów klasy ósmej (z Jadamwoli, Olszany, Czarnego Potoka, Jastrzębia) wraz z rodzicami na spotkanie organizacyjne związane z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania. Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony naszej młodzieży 10 czerwca o godz. 18.00 w parafii Łukowica. Bardzo prosimy, aby uczniowie klas ósmych w tym tygodniu do czwartku włącznie przystąpili do sakramentu pojednania.

b/ W piątek Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością prywatnej adoracji, wspólnymi modlitwami oraz możliwością skorzystania z sakramentu pojednania - o poprowadzenie tej adoracji oraz modlitw do Miłosierdzia Bożego prosimy mieszkańców Czarny Potok.

c/ W sobotę Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi. Od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu zostanie połączona z Nabożeństwem Fatimskim. Członków Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców prosimy o przygotowanie rozważań różańcowych.

W soboty zapraszamy do kościoła Róże Rodziców modlących się za dzieci - tych rodziców, którzy będą przekazywać sobie pielgrzymujący obraz Matki Bożej Bolesnej.

d/ Codziennie od godz. 17.00 można korzystać z sakramentu pojednania przed pierwszym piątkiem (także w pierwszy piątek). Wyjazd do chorych w piątek od godz. 8.00 - zapisy w zakrystii do czwartku włącznie.

5/ W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla mężczyzn i niewiast. Składka na tacę ze wszystkich pierwszych niedziel przeznaczana jest na budowę świątyni.

6/Zachęcamy do lektury prasy katolickiej - Gościa Niedzielnego, Promyczka Dobra, Małego Gościa Niedzielnego.

7/W tym tygodniu przypada:

- we środę wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników.

- w piątek św. Bonifacego, biskupa i męczennika.

8/ Składamy serdeczne Bóg zapłać Rodzicom dzieci Komunijnych za złożony dar ołtarza dla naszego kościoła.Pragniemy podziękować wszystkim parafianom, którzy złożyli ofiary pieniężne na potrzeby parafii i kościoła. Dziękujemy również za złożone ofiary na budowę nowego kościoła - w tym miesiącu na budowę nowej świątyni złożyło ofiarę 125 rodzin. Lista Darczyńców i Ofiarodawców znajduję się w gablocie parafialnej.

9/ W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Stanisława Górskiego (z Czarnego Potoka). Dobry Jezu…