Ogłoszenia duszpasterskie

29.03.2020 – PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Drodzy Parafianie:bardzo dziękujemy Wam za ducha posłuszeństwa Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi; za to że tworzycie w waszych domach modlący się Domowy Kościół.

Ks. Kard. August Hlond powiedział:„Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny”. Dlatego: Odwagi! Nie rozpaczajcie, nie upadajcie na duchu! Walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Podejmujmy w naszych domach i rodzinach: codzienną modlitwę różańcową; regularne spotkanie ze słowem Bożym; ducha umartwienia (postu i pokuty); życia eucharystycznego i  dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi (wspomagając w tym czasie zwłaszcza osoby starsze i samotne). Wykorzystajmy ten czas do odnowy naszych serc, ożywiając w sobie wielkie pragnienie Jezusa Eucharystycznego i żywej obecności Maryi w naszym życiu.

W naszym Sanktuarium:

1. We Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zachęcamy do łączenia się w modlitwie Mszy Świętej, Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, Suplikacji przez transmisje radiowe, telewizyjne czy internetowe.

2. Msze św. w dni powszednie i niedziele będą odprawiane bez zmian, jak do tej pory. Od poniedziałku Msze św. wieczorne sprawowane będą o godz. 18.00.

3. Wnętrze kościoła jest codzienne otwarte od godzin porannych do indywidualnej modlitwy przed cudownym Obrazem Matki Bożej Bolesnej (z zachowaniem wymogu, by nie przebywało w nim więcej niż 5 osób równocześnie).

4. W dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 18.00 Adorację Najświętszego Sakramentu ofiarowywać będziemy w waszej intencji modląc się za Was i o ustanie epidemii.

5. Posługa sakramentalna: spowiedź, komunia św. czy poświecenie wody (wodę przynosimy z domu w godnym naczyniu), jest nadal możliwa indywidualnie w kościele i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Prosimy tylko o wcześniejszy kontakt z kapłanami posługującymi w naszej parafii.

6. Różaniec o godzinie 20.30 odmawiamy we wspólnocie Kapłańskiej w tych wszystkich intencjach Bogu polecanych. Natomiast Siostry Służebniczki odmawiają ją w kaplicy domowej.

W zaistniałej sytuacji Odpust Parafialny ku czci Matki Bożej Bolesnej Od Siedmiu Boleści nabiera szczególnego znaczenia i wymowy. Prosimy Was, drodzy Parafianie, abyście w tym dniu w waszych rodzinach odmówili Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi; podjęli akt umartwienia pokutnego o chlebie i wodzie. „Maryja Cierpi za nas, ale i przez nas, z powodu naszych grzechów. To Jej Syn oddał życie za każdego z nas. Nic więc dziwnego, że gdy Maryja widzi nasze upadki, zło i grzech, to uderza to w Nią, bo Jej tak samo jak i Jezusowi bardzo zależy na naszym zbawieniu. Maryja, Matka Bolesna cierpi z powodu wzgardzonej przez nas Miłości, cierpi wtedy gdy grzeszymy, gdy odtrącamy pomocną dłoń Jej Syna”. Niech w tym roku przeżywany Odpust Parafialny, będzie przeżyty w duchu wynagrodzenia Maryi za nasze grzechy i niewierności.

W dniu Odpustu Parafialnego Ksiądz Proboszcz dokona Aktu Oddania Parafii Matce Bożej Bolesnej. Zachęcamy do duchowego łączenia się z tym aktem oddania po Mszach św. porannych i wieczornych, a szczególnie w godzinie Apelu o 21.00.

Trwajmy przy Jezusie, Maryi i Kościele zawsze, nawet wówczas, gdy będzie to tak trudne jak obecność Matki Bolesnej na Kalwarii przy krzyżu. Pamiętajmy też, że konsekwencją trwania przy Krzyżu jest Zmartwychwstanie Chrystusa, oraz Wniebowzięcie Maryi. Nie zasmucajmy Matki Bolesnej naszymi postawami, bo Ona na to nie zasługuje.

1/ Róże Rodziców modlących się za dzieci, pielgrzymujący obraz Matki Bożej Bolesnej przekazują sobie indywidualnie. Prosimy także, aby ten obraz stale wędrował po rodzinach Róż Rodziców.

2/ Prosimy Zelatorów róż różańcowych mężczyzn i niewiast o dokonanie zmian tajemnic w ramach każdej róży

3/ W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i Kapłaństwa; prośmy o nowe i święte powołania do pracy w winnicy Pańskiej, także z naszej wspólnoty parafialnej; prośmy także o błogosławieństwo w budowie świątyni sanktuaryjnej. W piątek poprzez litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa wynagradzajmyza grzechy nasze i całego świata. W sobotę powierzajmy Niepokalanej naszą codzienność.

4/ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy - Niedzielę Palmową. Chociaż nie będzie procesji z palmami i ich poświęcenia to zachęcamy by wykonać palmy i umieścić je przed naszymi domami.

5/Dziękujemy wszystkim parafianom za modlitwę, okazane wsparcie oraz za składane ofiary na konto parafialne na funkcjonowanie parafii i kościoła oraz na budowę nowej świątyni sanktuaryjnej. To dzięki waszym ofiarom parafia może funkcjonować.

6/ W obecnej sytuacji Pierwsza Komunia św. pozostaje pod znakiem zapytania. Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany, uroczystości pierwszokomunijne nie będą organizowane; jeżeli stan epidemii zostanie odwołany a dzieci powrócą do szkół, decyzja o organizacji uroczystości pierwszokomunijnych będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z ks. Proboszczem.

7/ Polecajmy Bożemu Miłosierdziu  + śp. Stanisława Krzanowskiego (z Czarnego Potoka). Dobry Jezu..