24 February 2018

Komunikat w sprawie budowy kościoła w parafii Czarny Potok

Pragniemy poinformować wszystkich parafian o aktualnych i najbliższych działaniach związanych z budową nowego kościoła w naszej parafii.

Jak już informowaliśmy został zakończony etap projektowania i jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Czekamy na zgodę Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie na wyrażenie zgody na włączenie zjazdu do drogi powiatowej. Opracowywany jest operat wodno-prawny na zagospodarowanie cieku wodnego.

Do końca lutego mają powstać kosztorysy inwestorskie, które umożliwią rozpoczęcie rozmów z potencjalnymi wykonawcami. Do końca marca chcemy zakończyć etap wyboru generalnego wykonawcy

Szczegółowe relacje z każdego etapu prac oraz rozliczenia finansowe będą podawane na bieżąco.

Pragnę serdecznie wszystkim podziękować za dotychczasowe zaangażowanie, składane ofiary i datki na ten szczytny cel. O postępie prac będziemy informować na bieżąco.

Proponowane