27 October 2019

Komunikat w sprawie budowy nowej świątyni 27-10-2019

Zakończyliśmy pierwszy etap budowy Kościoła. Zostały wykonane najtrudniejsze, bardzo kosztowne, chociaż najmniej widoczne prace: dokumentacja, regulacja potoku, palowanie, wykonanie płyty dennej w celu stabilizacji gruntu pod budowę kościoła, drenaż na części podpiwniczonej, wykonanie odwodnienia, wykonanie ścian części podpiwniczonej, prace ziemne, wykonanie fundamentów, podpiwniczenie budynku i zalanie pierwszej płyty. Z widocznych prac - budowa muru do poziomu parteru.

Obecnie trwają prace ziemne związane z obsypaniem fundamentów. Ziemia do obsypywania fundamentów jest pozyskiwana z plantowania terenów przykościelnych.

Dotychczas zgromadzone środki finansowe pozwoliły na wypłatę wykonawcy całej uzgodnionej kwoty za ten etap prac. Na tym etapie parafia nie jest obciążona długami. Planujemy jeszcze w tym roku rozpocząć drugi etap budowy świątyni sanktuaryjnej: budowy murów. Tempo oraz zakres prowadzonych prac uzależniony jest od posiadanych środków finansowych. 

Pragniemy serdecznie wszystkim podziękować za dotychczasowe zaangażowanie, składane ofiary i datki na ten szczytny cel. Dziękujemy za złożone ofiary pieniężne na potrzeby parafii i kościoła. W październiku na budowę nowej świątyni złożyło ofiarę 68 rodzin. Lista Darczyńców i Ofiarodawców znajduję się w gablocie parafialnej.

Dotarliśmy do ważnego etapu budowy nowej świątyni. Czekają nas kolejne wyzwania. Potrzebna jest nadal systematyczna pomoc i ofiarność. Troską tą dzielę się i kładę na sercu wszystkim parafianom. Niech każdy czuje się zaproszony do tego dzieła przez modlitwę, pracę, ofiarowane cierpienie oraz ofiary pieniężne wpłacane na konto czy składane osobiście. Proszę was także drodzy parafianie, abyście zwracali się z prośbami do znanych sobie osób czy firm, które mogłyby stać się naszymi darczyńcami, wspierając dzieło budowy kościoła, bowiem każda forma pomocy jest dla nas cenna i potrzebna.

Ks. proboszcz Krzysztof Klimczak

Proponowane