9 April 2017

Niedziela Palmowa 2017

Niedziela Palmowa wprowadza nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Podczas uroczystej liturgii pobłogosławione zostały gałązki palmowe, które przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa - Mesjasza.

Poświęcenie palm miało miejsce na każdej Mszy Św., natomiast procesja z palmami odbyła się przed sumą o godz. 11.30. W tym dniu popołudniową Drogę Krzyżową przygotowała i poprowadziła schola parafialna.
 

Niedziela Palmowa 2017

Proponowane