3 May 2022

Pielgrzymka na Ćwilin

             Zacni Bracia zostali zaproszeni na pielgrzymkę do Jurkowa, skąd wyruszyli na szlak wiodący na Ćwilin . Podczas tej wędrówki, na szczyt została wniesiona nowa płaskorzeźba przedstawiająca św. Jana Pawła II . Poprzedni  pomnik został zniszczony w październiku ubiegłego roku. W pięknej scenerii Beskidu Wyspowego modlono się w intencji Ojczyzny, rodzin, oraz o pokój na Ukrainie. Odbyło się również nabożeństwo ekspiacyjne za profanację dokonaną  jesienią w miejscu, gdzie wierni wielokrotnie gromadzili się na wspólnej modlitwie .

Pielgrzymka na Ćwilin

Proponowane