24 March 2016

Wielki Czwartek 2016

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego – Wielki Czwartek 24 marca 2016 r.

Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypadł 24 marca, Kościół, a wraz z nim nasza parafia, rozpoczął uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.

W czarnopotockim sanktuarium odbyła się uroczysta msza święta, którą odprawili: ksiądz proboszcz wraz z księdzem katechetą i księdzem kanonikiem Józefem Słowikiem.

W kazaniu ksiądz katecheta mówił o sakramencie Eucharystii. O jego wadze, znaczeniu dla wszystkich ludzi. Zwrócił również uwagę na rolę i pozycje kapłaństwa we współczesnym świecie. Zauważył, że ta ważna posługa, która pomimo wielkiego ciężaru i odpowiedzialności jakie ze sobą niesie to wielki dar od Boga. Dar, który staje się niestety coraz mniej doceniany we współczesnym świecie. A przecież należy go szanować i poważać.

Na zakończenie Mszy Świętej głos zabrał ks. Józef Słowik. W pełnym wzruszeń przemówieniu wspominał minione wydarzenia z dziejów parafii, kiedy to sprawował posługę proboszcza. Wspomniał o najważniejszym wydarzeniu koronacji cudownej Piety. Pogratulował parafianom i proboszczowi ks. Krzysztofowi Klimczakowi ważnej i trudnej decyzji budowy nowej świątyni. Życzył również wszystkim obecnym i ich rodzinom spokojnych, zdrowych i wesołych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Po dokonanej liturgii kapłan celebrujący obrzęd Mszy Świętej opróżnił tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Od tego momentu aż do Nocy Zmartwychwstania pozostanie ono puste, a Eucharystia została przeniesiona do specjalnie przygotowanej kaplicy ołtarza adoracji, zwanej "Ciemnicą". Tam wierni czuwają, wspominając modlitwę Jezusa w Ogrójcu Jego pojmanie i przesłuchania. W ten sposób my wspólnota parafii Czarny Potok weszliśmy w czas męki naszego Pana.
 

Wielki Czwartek 2016

Proponowane