1 January 2018

Kapliczka na lipie

Mieszkańcy Czarnego Potoku i okolic na przestrzeni wieków przekazywali sobie  w formie legend przeróżne informacje, jedna z legend mówi o jednym z właścicieli Czarnego Potoku który zaplanował  budowę kościoła na wzniesieniu w pobliżu swojego dworu. Zgromadził materiał, jednak nocą materiał ten  w tajemniczy sposób został on przeniesiony w dolinę, na prawy wysoki brzeg potoku, gdzie rosła lipa. Po tym wydarzeniu zdecydowano na budowę kościoła w tym właśnie miejscu. Lipę jednak ścięto, gdyż dokładnie nad jej pniem umieszczono w pierwszym kościółku główny ołtarz. Na pamiątkę tego nadzwyczajnego zdarzenia, posadzono lipę obok kościoła. Rośnie ona po dzień dzisiejszy, będąc żywym ale jednak niemym świadkiem tych i innych wydarzeń, umieszczono małą kapliczkę z figurą Matki Boskiej z dzieciątkiem. Obecna w kapliczce figura pochodzi z drugiej połowy XVII wieku.

Lipa szerokolistna koło kościoła w Czarnym Potoku jest najstarszym w Polsce rosnącym nadal drzewem tego gatunku, wpisanym do rejestru pomników przyrody. W obwodzie mierzy około 10 m, a dziupla w jej spróchniałym pniu może pomieścić kilka osób. W ocenie dendrologów lipa ta może liczyć około 650 lat! Lipa ta od niepamiętnych czasów po dzień dzisiejszy cieszy się wielkim kultem wiernych, a zwłaszcza pielgrzymów z odległych miejscowości. Kora  z tej lipy według wiernych ma mieć właściwości lecznicze. Toteż pielgrzymi, którzy licznie przybywają na uroczystości odpustowe 15 września, skrobią i odłamują kawałki kory, z której wywar leczyć ma różne choroby. Rozgałęziona jej korona z potężnymi konarami uległa przed laty częściowemu zniszczeniu podczas burzy. Odrosły jej nowe gałęzie, drzewo na nowo się odrodziło. Według ustnej tradycji kapliczka z figurą Matki Boskiej istniała od XV wieku i związana była z zakończeniem budowy drugiego kościoła.                               

Po latach, w wyniku działania czynników atmosferycznych, figura uległa zniszczeniu i zastąpiono ją nową, Drewniana figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wykonana przez ludowego rzeźbiarza o charakterze późnogotyckim, datowana jest przez ks. Jana Rzepę na przełom XVII/XVIII wieku. W ocenie ks. Wł. Szczebaka jest to figura barokowa, z połowy XVII wieku. W dniu 31 maja 1899 roku, w czasie poświęcenia się parafii Niepokalanemu Sercu Maryi, ówczesny proboszcz ks. Zygmunt Miętus dokonał uroczystej koronacji tej figury. Na przełomie 2013-2014 roku Figura barokowa Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kapliczki w Lipie pochodząca z XVIII została poddana renowacji, pokryta złotem i umieszczona wewnątrz kościoła. Natomiast w lipie umieszczono kapliczkę z kopią tejże figurki.

Proponowane