5 April 2019

"W jego ranach jest nasze uzdrowienie " - dzień trzeci misji - zakończenie rekolekcji dla dzieci

"W jego ranach jest nasze uzdrowienie " - dzień trzeci - zakończenie rekolekcji dla dzieci

Proponowane