11 November 2016

Odpust ku czci św. Marcina 2016

11 listopada to dzień odpustu ku czci św. Marcina, patrona naszej parafii.

Święty Marcin urodził się w Pannonii (dzisiejsze Węgry) około roku 316. Rodzicie byli poganami. Mając zaledwie 15 lat wstąpił do służby wojskowej, którą odbywał w Galii. Mając 18 lat przyjął chrzest, porzucił służbę wojskową i założył klasztor w Liguge. Prowadził w nim życie monastyczne pod kierunkiem św. Hilarego. Z czasem został kapłanem i biskupem Tours. Był pasterzem swojego ludu, zakładał klasztory, pouczał duchowieństwo i gorliwie głosił Ewangelię. Zmarł w 397r. W ikonografii spotykamy go na koniu, gdy odcina połę swego płaszcza, by nakryć nią zziębniętego żebraka.

O godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta suma odpustowa. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił proboszcz parafii Olszanka ks. Paweł Pająk. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Czarnego Potoku, Jastrzębia i Olszany. Oprawę muzyczną przygotowała schola parafialna. Po Eucharystii wszyscy wzięli udział w tradycyjnej procesji wokół kościoła. Wspólna modlitwa zakończyła się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, odśpiewaniem hymnu "Te Deum" i śpiewem "Boże, coś Polskę".

Odpust ku czci św. Marcina 2016

Proponowane