27 August 2016

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

17 sierpnia wyruszyła spod tarnowskiej katedry XXXIV Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Były to szczególne, dziewięciodniowe "rekolekcje w drodze".

Pielgrzymka łączy w sobie trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach oraz możliwość spotkania niezwykłych ludzi, a zwłaszcza odnowienie przyjaźni z największym Przyjacielem i doświadczenie miłości oraz opieki Jego Matki.

Udział w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej to pokonywanie drogi w sensie dosłownym - fizycznym, tej mierzonej kilometrami, dążącej do sanktuarium Jasnogórskiej Pani, a także, a nawet przede wszystkim drogi w sensie duchowym, czyli ukierunkowanie całego swojego życia na Jezusa i pójście za Nim. Pielgrzymowanie to odzwierciedlenie naszego ziemskiego życia, naszego wędrowania w kierunku życia wiecznego - do domu Ojca.

W tym roku w pielgrzymce uczestniczyło 27 naszych parafian, którzy pielgrzymowali w grupie nr 19, której patronką jest św. Kinga. Trasę ok. 240 km pokonali wraz z pątnikami z parafii położonych w Dolinie Dunajca, dekanatów Krościenko, Łącko i parafii Podegrodzie. Ponieważ w grupie pielgrzymują górale pienińscy, kamieniccy i łąccy oraz lachy podegrodzcy, większość pielgrzymów w dniu wejścia na Jasną Górę była ubrana w stroje regionalne.
 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Proponowane