1 November 2016

Wieczorna Koronka do Bożego Miłosierdzia 2016

W uroczystość Wszystkich Świętych, młodzież Grupy Apostolskiej o godz. 21:00 w kaplicy na cmentarzu poprowadziła Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Rozważała słowa zapisane w „Dzienniczku” przez siostrę Faustynę Kowalską. Po wspólnej modlitwie ks. Proboszcz udzielił zgromadzonym parafianom błogosławieństwa.


"O Jezu miłosierny, rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci! O najmiłosierniejsze Serce Jezusa, otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci godzinę! O Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie w mojej śmierci godzinie! Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, złagódź gniew Boży w mojej śmierci godzinie." (Dz. 813).
 

Proponowane