1 January 1982

Ryszard Kapałka

Ryszard Kapałka

w naszej parafii w latach 1982 - 1984

ks. Ryszard Kapałka ur. w 1953 r. Przyszedł do naszej parafii z parafii Tymbark.

Proponowane