1 November 2017

Uroczystość Wszystkich Świętych 2017

1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się nam ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, być może z wiązanką kwiatów lub z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności.

Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym, pielgrzymującym jeszcze na ziemi, wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

W naszej parafii w tym dniu o godz. 14.00 zostało odprawione w kościele nabożeństwo Słowa Bożego - Nieszpory wraz z kazaniem. Po nieszporach wszyscy udali się w procesji na cmentarz, gdzie modlono się przy pięciu stacjach, wspominając zmarłych zapisanych do wspólnych modlitw wypominkowych. Zgodnie z rozporządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza oraz na prośbę Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie w uroczystość Wszystkich Świętych została zorganizowana zbiórka do puszek na potrzeby Seminarium Duchownego w Tarnowie, którą przeprowadzili członkowie Akcji Katolickiej. Natomiast członkowie Caritas parafialnej sprzedawali "Chorągiewki Wszystkich Świętych", które można było złożyć na grobach, jako wyraz pamięci o zmarłych. Dochód ze sprzedaży został  przeznaczony dla potrzebujących rodzin z parafii.

O godzinie 21:00 młodzież z Grupy Apostolskiej poprowadziła wspólną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji wszystkich zmarłych, spoczywających na naszym cmentarzu.
 

Uroczystość Wszystkich Świętych 2017

Proponowane