25 December 2017

Komunia Święta

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im” (Mk 10,14).

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". (KKK 1324)

Jest to trzeci z kolei, bardzo ważny sakrament na drodze młodego chrześcijanina, który przyjmuje Pana Jezusa do serca, będąc w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przyjęcie pierwszej Komunii Świętej poprzedza odpowiednie przygotowanie dziecka, które nadzoruje proboszcz.

Owoce Komunii Św.

Dokumenty potrzebne przy sakramencie I Komunii Świętej:

Proponowane