1 January 2018

Otoczenie Kościoła

Plac kościelny ma ogrodzenie murowane z kamienia, nakryte gontowym daszkiem. W ogrodzenie wkomponowano kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej z płaskorzeźbami, które wykonał w roku 1979 Stefan Szubryt z Limanowej (ludowy rzeźbiarz). Płaskorzeźby przedstawiają bolesne wydarzenia z życia Matki Boskiej, a mianowicie:

Otoczenie Kościoła

Proponowane