4 September 2018

Komunikat w sprawie budowy kościoła w parafii Czarny Potok 02.09.2018

PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ O AKTUALNYCH DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ NOWEGO KOŚCIOŁA.

W POPRZEDNIM MIESIĄCU INFORMOWALIŚMY O WYBORZE WYKONAWCY DO DWÓCH PLANOWANYCH ZADAŃ: REGULACJI I ZAGOSPODAROWANIA POTOKU ORAZ DO BUDOWY KOŚCIOŁA. UMOWA NA REGULACJĘ I ZAGOSPODAROWANIE POTOKU ZOSTAŁA PODPISANA. JAK MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ PRACE RUSZYŁY I BĘDĄ KONTYNUOWANE W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH. PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ KOŚCIOŁA PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ W NASTĘPNYM MIESIĄCU PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ POZWOLEŃ BUDOWLANYCH.

Proponowane