1 October 2016

Dekanalne dziękczynienie za ŚDM

W sobotę 1 października w naszej parafii miało miejsce Dekanalne Dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży.

W naszej parafii księża wraz z młodzieżą zorganizowali dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży. Pragnęliśmy podziękować za to, co było naszym udziałem w dekanacie i w Krakowie i nie poprzestać na dalszym świadectwie Jezusowym. Chociaż uroczystości w Krakowie się zakończyły to nie możemy zapomnieć i zaprzestać na tych wydarzeniach.

Młodzież m.in. z Jazowska, Łącka, Kamienicy, Woli Piskulinej i Czarnego Potoku spotkała się najpierw na Różańcu, a później Mszy Świętej. Po liturgii odbył się poczęstunek i zabawa taneczna poprowadzona przez Wodzireja 44.

"Moglibyśmy powiedzieć, że Światowy Dzień Młodzieży rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro, w domu, bo od teraz to tam Jezus chce ciebie spotykać. Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście czy w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. Jakże Mu się podoba, aby to wszystko było Mu zaniesione w modlitwie!"

(Papież Franciszek)

Dekanalne dziękczynienie za ŚDM

Proponowane