19 April 2019

WIELKI PIĄTEK - celebra Męki i Śmierci Pana Jezusa 2019

WIELKI PIĄTEK - celebra Męki i Śmierci Pana Jezusa.

Proponowane