22 May 2022

Męski Różaniec i rekolekcje formacyjne

Męski Różaniec i rekolekcje formacyjne(17.05 i 20 – 22. 05. 2022 r. Krynica)

    Rekolekcje są okazją do wyciszenia się oraz zastanowienia się nad sobą i własnym życiem. To szansa by spotkać Jezusa, poznać Go, pokochać, poznać siebie w świetle Słowa Bożego. Jest to okazja by zrozumieć własne błędy i je naprawić, czas rekolekcji pozwala nam na przemyślenie swojego życia, daje nam możliwość otworzenia się na bliźnich, a przede wszystkim na Boga, który nas kocha i chce naszego zbawienia.

     Rekolekcje formacyjne zostały poprzedzone comiesięcznym Męskim Różańcem, który się odbył 17 maja w Krynicy-Zdroju z procesją do Leśnego Sanktuarium MB Królowej Krynickich Zdrojów na Górze Parkowej.

     Podczas rekolekcji w Krynicy nie brakło również okazji by bliżej poznać rodziny braci rycerzy, zintegrować się, wymienić się doświadczeniami i poglądami z ludźmi, którzy żyją wg. podobnych zasad i wartości.

Męski Różaniec i rekolekcje formacyjne - Krynica

Proponowane