30 July 2022

Erygowanie chorągwi w Kazimierzy Małej

Erygowanie chorągwi w Kazimierzy Małej (30.07.2022 r.) 113 chorągiew Prowincji Polskiej stała się faktem. Biskup diecezji kieleckiej Jan Piotrowski, erygował drugą w komandorii kieleckiej, a 113 w Prowincji Polskiej chorągiew Zakonu Rycerzy J.P.II. Na uroczystościach byli obecni bracia z komandorii tarnowskiej, sandomierskiej, kieleckiej i krakowskiej. Współbracia z innych parafii, między innymi z Czarnego Potoku, przywitali nowych rycerzy tradycyjnym okrzykiem „Vivat Jezus – Totus Tuus”.

Kazimierza Mała

Proponowane