1 November 2016

Wszystkich Świętych 2016

Dzień Wszystkich Świętych to święto kościelne obchodzone 1 listopada. Ma ono wymiar powszechny – dzień ten celebruje się w każdym kościele katolickim na świecie.

Święto to obchodzi się również w wielu kościołach protestanckich (u anglikanów i w niektórych odłamach luteranizmu). W Polsce dzień Wszystkich Świętych jest ustawowo wolny od pracy.

Uroczystość Wszystkich Świętych, jak sama nazwa wskazuje, stanowi wspomnienie wszystkich zmarłych, którzy dostąpili łaski zbawienia. Została ona ustanowiona przede wszystkim ku czci świętych anonimowych, niewyniesionych oficjalnie na ołtarze. Wszystkich Świętych rozpoczyna okres poświęcony wspomnieniom zmarłych, dlatego tego dnia, a także w kolejnych dniach listopada wierni odwiedzają groby bliskich.

Historia Wszystkich Świętych jest interesująca. Okazuje się bowiem, że pierwotnie uroczystość tę obchodzono w maju, który był miesiącem poświęconym zmarłym (wówczas wypadało starożytne święto Lemuraliów). W 731 roku Wszystkich Świętych zostało przeniesione przez papieża Grzegorza III z 13 maja na 1 listopada. Od tamtego czasu uroczystość zyskała również wymiar powszechny. W okresie Polski Ludowej święto to było nazywane Świętem Zmarłych, co miało na celu zamazanie jego religijnego charakteru.

Dzień Wszystkich Świętych celebrowany jest w Kościele przez odprawienie Mszy świętej, podczas której księża mają na sobie białe szaty liturgiczne, symbolizujące radość i podniosły nastrój. Odbywa się ponadto uroczysta procesja na cmentarz i wspólna modlitwa nad grobami. W Polsce Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najważniejszych świąt i ma wyjątkowy charakter. Tego dnia ludzie odwiedzają groby bliskich, podróżując po całym kraju. Na znak pamięci o zmarłych na płytach nagrobnych zapala się znicze i świeczki oraz składa się okolicznościowe wieńce, wiązanki. Jest to czas zadumy i refleksji nad przemijaniem.

Wszystkich Świętych sąsiaduje w kalendarzu liturgicznym z Dniem Zadusznym (2 listopada), stanowiącym wspomnienie wszystkich zmarłych. Ponadto rozpoczyna ono Oktawę Wszystkich Świętych (1-8 listopada), kiedy wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami oraz odwiedzając cmentarze.

W naszej parafii w tym dniu o godz. 14.00 zostało odprawione w kościele nabożeństwo Słowa Bożego - Nieszpory wraz z kazaniem. Po nieszporach wszyscy udali się w procesji na cmentarz, gdzie modlono się przy pięciu stacjach, wspominając zmarłych zapisanych do wspólnych modlitw wypominkowych. Zgodnie z rozporządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza oraz na prośbę Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie w uroczystość Wszystkich Świętych została zorganizowana zbiórka do puszek na potrzeby Seminarium Duchownego w Tarnowie, którą przeprowadzili członkowie Akcji Katolickiej. Natomiast członkowie Caritas parafialnej sprzedawali przy bramie cmentarza "Chorągiewki Wszystkich Świętych", które można było złożyć na grobach, jako wyraz pamięci o zmarłych. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony dla potrzebujących rodzin z parafii.

 

Wszystkich Świętych 2016

Proponowane