25 March 2016

Wielki Piątek 2016

Drugi etap Triduum Paschalnego. Wielki piątek 25 marca 2016 r. – celebracja zbawczej śmierci Chrystusa.

Tajemnica Wielkiego Piątku zawiera się najmocniej w jednym tylko elemencie Krzyżu.

To Krzyż tego dnia jest najważniejszy, umieszczony w centrum świątyni, która na ten dzień zostaje ogołocona ze wszystkiego, jest obrazem ogromnej miłości miłości Boga do człowieka.

Jezus też został ogołocony, odebrano mu wszystko. On nie cofnął się, wziął na siebie ten ciężar. Oddał swe życie za wszystkich ludzi, także z nas - ludzi XXI wieku.

Krzyż jest więc obrazem miłości, która nie cofa się przed niczym, nawet przed największymi ofiarami, która kocha także nieprzyjaciół. Jezusowe słowa Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34) brzmią przez całe wieki i są wyrazem tej miłości, która nie tylko przebacza, ale modli się i usprawiedliwia zabójców.

W naszej wspólnocie parafialnej w piątek 25 marca przeżywaliśmy uroczystości tego najważniejszego dla chrześcijan dnia. Liturgia słowa, adoracja krzyża i modlitwa były to kolejne etapy obchodzenia Wielkiego Piątku.
 

Wielki Piątek 2016

Proponowane