3 stycznia 2018

Spotkanie opłatkowe grup parafialnych 2018

spotkanie opłatkowe grup parafialnych 2018

Proponowane

Krzysztof Klimczak
Krzysztof Klimczak
Paweł Mikulski
Paweł Mikulski
Jan Ćwik
Jan Ćwik