10 November 2017

Tam, gdzie cichnie gniew i lęk

10 listopada 2017r. grupa młodzieży z Grupy Apostolskiej pod kierunkiem ks. katechety Roberta Maślaka przedstawiła montaż słowno – muzyczny upamiętniający 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Spotkanie rozpoczęło się w kościele, gdzie o godz. 20:00 licznie zgromadziła się młodzież i starsi mieszkańcy naszej parafii. Członkowie Grupy Apostolskiej dzięki wierszom, odpowiednio dobranym utworom muzycznym i tekstom literackim przybliżyli zebranym trudną historię Polski okresu rozbiorów i krwawych zmagań powstańczych, aż po wydarzenia związane z historią najnowszą. Klimat wieczornicy podkreślała staranna dekoracja, gra świateł i prezentacja multimedialna. Na zakończenie okolicznościowe słowo wygłosił ks. Proboszcz. Następnie wspólnie odśpiewano hymn "Boże, coś Polskę" i ks. Proboszcz udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. Młodzi artyści otrzymali gromkie brawa. Dzięki ich staraniom wspomnienia przeszłości ożyły w naszej pamięci, wypełniły się treścią i skłoniły do refleksji.

Tam gdzie cichnie gniew i lęk

Proponowane