30 September 2023

Rada Kapłańska

W dniach 29.09. - 30.09.2023.r w Sanktuarium na Białych Morzach w Krakowie, odbyła się Rada Kapelanów Zakonu Rycerzy św. JPII. W wydarzeniu tym wziął udział nasz Kapelan ks. proboszcz Krzysztof Klimczak. XII Rada Kapłańska była owocna dla ZB Józefa Celusty z naszej chorągwi, został on mianowany na IV stopień rycerski. Otrzymał ryngraf ze swoją Hetmanką – Czarnopotocką Matką Bożą Bolesną .

Rada Kapłańska

Proponowane