10 March 2022

Rycerze Św Jana Pawła II

Zakon Rycerzy Jana Pawła II powstał jako dziękczynienie za dar beatyfikacji papieża Polaka, świętego Jana Pawła II.  Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy jest formacja katolików - mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie za wzór osoby patrona – Świętego Jana Pawła II, który swoim świadectwem pokazał jak harmonijnie łączyć  męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Podstawowymi  zadaniami członków jest dążenie do świętości własnej i wszystkich wokół siebie, obrona wartości chrześcijańskich, promowanie duchowości świeckich mężczyzn i wsparcie duchowieństwa oraz pielęgnowanie patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Każdy mężczyzna będący członkiem zakonu ma za zadanie swoim codziennym życiem dawać przykład życia chrześcijańskiego przede wszystkim dla swoich bliskich , ale również dla wszystkich spotkanych na co dzień. Wsparciem dla każdego brata jest właśnie wspólnota mężczyzn, którzy w taki sam sposób myślą i chcą według zasad wiary chrześcijańskiej żyć i iść za przykładem patrona oraz dawać świadectwo wiary.

               Pierwsza chorągiew powstała 1 kwietnia 2011 roku, reguła została zatwierdzona 2 kwietnia 2012 roku przez arcybiskupa Henryka Hosera.

Inauguracja Zakonu Rycerzy JPII

Proponowane