15 September 2016

Święto Matki Boskiej Bolesnej 2016

15 września Kościół obchodzi wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej. Treść dzisiejszego święta nawiązuje do faktu duchowego współcierpienia Maryi z Odkupicielem.

Przeżywanie tej tajemnicy towarzyszy chrześcijaństwu od początku jego dziejów. Święto Matki Boskiej Bolesnej upowszechniał św. Bernard z Clairvaux i cystersi. Papież Pius VII po powrocie z niewoli napoleońskiej (1814) ustanowił je jako obowiązujące dla całego Kościoła, natomiast Pius X polecił je obchodzić w dniu 15 września.

Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia mówił: "Nie można zliczyć, ile mieczów przeszyło serce Maryi. Bo całe Jej życie było jednym wielkim mieczem, jednym wielkim cierpieniem. Urodzić Syna po to aby umarł, i to na krzyżu."

Święto Matki Boskiej Bolesnej 2016

Proponowane