1 January 1982

Stanisław Prus

Stanisław Prus

w naszej parafi w 1982 roku

ks. Stanisław Prus, syn Mateusza i Wiktorii Kuza, ur. 19.IV.1930 r. w Gosprzydowej. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej w Gosprzydowej oraz w gimnazjum w Brzesku, rozpoczął formację duchową w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Karola Pękali 24.VI.1956 r. W parafii Czarny Potok spędził tylko kilka miesięcy. Po odnowieniu domu parafialnego zamieszkał w nim. Jego śmierć była ogromnym zaskoczeniem dla wiernych. Zmarł 10 grudnia 1982 roku. Spoczywa na cmentarzu w rodzinnej Gosprzydowej.

Proponowane