1 January 1979

Stanisław Baniak

Stanisław Baniak

w naszej parafii w latach 1979 - 1982

ks. Stanisław Baniak żył w latach 1929-2001. Był ostatnim wikariuszem pracującym z ks. Adamem Szeglowskim.

Proponowane