9 April 2019

W mocy Bożego Ducha - zakończenie misji parafialnych

Misje Święte w Parafii p.w. św. Marcina Biskupa

Czarny Potok

03.04.2019 – 09.04.2019

 

W dniach od 3 do 9 kwietnia 2019r. w naszej parafii odbywały się Misje Święte, których główną myślą przewodnią były słowa: „W MOCY BOŻEGO DUCHA”. Nauki rekolekcyjne głosili księża: ks. Sławomir Homoncik i ks. Łukasz Wiśniewski ze Zgromadzenia Księży Marianów.

Dla naszej wspólnoty parafialnej był to wyjątkowy czas poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu. Służyły temu słowa kierowane codziennie podczas Mszy Św. oraz rozważania przy wieczornym Apelu Maryjnym.

Szczególnym wydarzeniem była Droga Krzyżowa na Gródek. Dzięki zaangażowaniu członków Akcji Katolickiej mogliśmy uczestniczyć i głębiej przeżyć Misterium Męki Pańskiej.

Poniedziałek był dniem rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. Był to czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

Od piątku w centralnym miejscu świątyni znajdował się duży krzyż misyjny, przy którym wiele osób zawierzało Panu Bogu siebie i sprawy leżące głęboko w sercu.

W dniu zakończenia Misji Świętych, na wieczornej Eucharystii, w której wzięło udział bardzo dużo osób, dokonało się swoiste podsumowanie tego Czasu Łaski i jednocześnie Ojcowie Rekolekcjoniści wezwali do kontynuowania dzieła Misji w środowiskach, w których żyjemy i pracujemy, do dawania świadectwa wiary. Przed świątynią został poświęcony pamiątkowy krzyż misyjny oraz krzyże, które przynieśliśmy ze sobą. Naszą wdzięczność Księżom Misjonarzom wyraziliśmy przez swoich przedstawicieli oraz w zapewniliśmy o pamięci w modlitwie.

Proponowane