1 December 2017

Pogrzeb Katolicki

"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna” (por. 2Mch 12,43-45)

Rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią - nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę, bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.

O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy lub zarządcę cmentarza parafialnego, przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym.

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.
W kancelarii należy okazać:

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. ( z przyjęciem Komunii św.).

Proponowane