2 January 2018

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant to osoba posługująca przy celebracji Mszy św. oraz przy sprawowaniu pozostałych nabożeństw. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.

W naszej parafii Liturgiczna Służba Ołtarza dzieli formację na następujące stopnie i funkcje:

  1. Aspirant (Kandydat) uczy się w tym czasie posługiwania do mszy, odpowiedzi mszalnych itp., ten okres próby trwa zazwyczaj pół roku.
  2. Ceremoniarz (mistrz ceremonii) - jego zadaniem jest koordynowanie działań pozostałych ministrantów; jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg liturgii, przeprowadza próby z ministrantami, musi być zaznajomiony z przepisami liturgicznymi.
  3. Lektor (Ministrant Słowa Bożego) - proklamuje Słowo Boże (czytania z wyjątkiem Ewangelii) oraz odczytuje wezwania Modlitwy Powszechnej;
  4. Ministrant pełni ważną funkcję przy ołtarzu; posługuje podczas Mszy św. samemu Chrystusowi pod postacią księdza.

 Historia ministrantów
Trudno tak naprawdę określić, kto był pierwszym ministrantem lub kto takie funkcje spełniał jako pierwszy. Początków można się jednak dopatrywać już w Biblii. Nowy Testament mówi nam o chłopcu, który przed cudownym rozmnożeniu chleba przyniósł pięć chlebów i dwie ryby, by Chrystus uczynił cud (J 6, 8-9) rozmnożenia pokarmu. Tradycja uznaje go za "praministranta"; przyniósł on bowiem niejako pierwsze dary ofiarne. Inna teoria mówi, iż Chrystus uczynił pierwszymi ministrantami apostołów: św. Piotra i św. Jana, którym nakazał znalezienie wieczernika i przygotowanie wieczerzy paschalnej (Łk 22, 7-13).

Spotkania formacyjne
To podstawowy środek formacyjny. Każde spotkanie powinno być ubogaceniem duchowym ministranta. Spotkania formacyjne, w zależności od podejścia i umiejętności, mają prowadzić do rozwoju ministranckiego ducha na chwałę Bożą.

Proponowane