20 November 2016

Króluj nam, Jezu Chryste!

W niedzielę 20 listopada 2016r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w naszej świątyni po każdej Mszy Świętej został odczytany Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Dzień wcześniej, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, biskupi polscy oraz przedstawiciela władz na czele z prezydentem Andrzejem Dudą uroczyście - w imieniu całego narodu - przyjęli Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jest to zwieńczenie obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski i Roku Miłosierdzia.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana to ponowienie decyzji wiary, którą 1050 lat temu podjęli nasi przodkowie. Wobliczu detronizacji Jezusa w wielu sferach życia zawierzmy Mu siebie i naszą ojczyznę.

Treść tego aktu została wypracowana i zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski. Jego uroczyste ogłoszenie zaplanowano na 19 listopada br., w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Staniesię to w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Nazajutrz słowa aktu mają zostać powtórzone we wszystkich kościołach w Polsce. "Pragniemy, żeby był on znaczącym krokiem w procesie przywracania Jezusowi należnego Mu miejsca w naszym życiu osobistym, zawodowym i społecznym" - napisali biskupi w liście pasterskim. To wydarzenie będzie zwieńczeniem obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski. Czy stanie się impulsem do duchowej imoralnej odnowy naszej ojczyzny? Czy pozostanie kościelną "akademią", która przeminie bez większego echa? Zależy to od nas.

Skąd ten pomysł?

Inicjatywa powstała oddolnie. Pojawiłasię dzięki tzw. ruchom intronizacyjnym, powołującymsię na prywatne objawienia sługi Bożej Rozalii Celakówny (1901-1944), krakowskiej pielęgniarki i mistyczki. Jej proces beatyfikacyjny został wszczęty w1996 roku i wówczas zapiski, które prowadziła, wzbudziły nową falę zainteresowania. Jezus w mistycznej rozmowie z Celakówną domagasię aktu intronizacyjnego od narodu polskiego. Fragment zapisków: "Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele."

/Gość Niedzielny nr 47 z 20 XI 2016r. s.19/
 

Króluj nam, Jezu Chryste!

Proponowane