1 May 2019

Krzysztof Klimczak (ks. proboszcz)

Krzysztof Klimczak

w naszej parafii od 2015 roku

Ks. Krzysztof Klimczak ur. w 1966 roku. Pochodzi z Bączej Kuniny w parafii Nawojowa. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Józefa Życińskiego 25 maja 1991 roku w tarnowskiej katedrze. W tym też roku został skierowany do parafii Szalowa w dekanacie łużniańskim, gdzie przez kolejne trzy lata pełnił obowiązki wikariusza. W latach 1994-1998 był wikariuszem w parafii Wojnicz, a od 1998 do 2008 w parafii Żabno. Od 2008 do 2015 pracował jako proboszcz w parafii Gosprzydowa. 

Proponowane