25 August 2017

Kim On właściwie jest? Idźcie i głoście!

17 sierpnia wyruszyła XXXV Piesza Pielgrzymka Tarnowska. Pątnicy rozpoczęli dziewięciodniową wędrówkę przy tarnowskiej katedrze, gdzie uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. biskup Andrzej Jeż.

W tym roku każdy uczestnik pielgrzymki otrzymał egzemplarz Ewangelii wg św. Łukasza, aby w świetle Słowa Bożego odnaleźć odpowiedź na pytanie: kim jest Jezus Chrystus. Podczas pielgrzymki homilie głosił biblista ks. dr hab. Piotr Łabuda, autor tegorocznych rozważań, który uczył też pątników czytania Biblii metodą lectio divina.

Z naszej parafii na udział w pielgrzymce zdecydowało się ponad 20 osób. Miłym zaskoczeniem była wizyta ks. Proboszcza, który wraz z Siostrą Marią odwiedził wędrujących parafian w Żarnowcu. Podczas postoju wszyscy zostali nakarmieni przywiezionymi wiktuałami.
 

Proponowane