11 September 2016

Droga Krzyżowa na Gródek 2016

W niedzielę 11 września 2016r. bardzo liczna grupa naszych parafian wzięła udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Gródek. Było to szczególne wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy rozważania odbywały się przy nowych, kamiennych stacjach. Wiele z nich zostało ufundowanych przez mieszkańców.

Ksiądz Andrzej, kapelan Sióstr Służebniczek w Szynwałdzie, umiejętnie połączył refleksje na temat historii Polski - od momentu przyjęcia Chrztu przez Mieszka I do czasów współczesnych - z cierpieniem Chrystusa w drodze na Golgotę. Wskazywał na związek, który istnieje pomiędzy wyborami dokonywanymi przez indywidualną osobę a losami narodu. Przy każdej stacji podsumowaniem stawały się słowa umieszczone na kamiennym cokole. Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno starsi, jak i najmłodsi parafianie uczestniczyli w tym nabożeństwie z ogromną powagą i skupieniem.

Droga Krzyżowa zakończyła się na Gródku, pod krzyżem, przy którym czterej obecni kapłani udzielili zebranym błogosławieństwa, a następnie odśpiewano hymn "My chcemy Boga".
 

Droga Krzyżowa na Gródek 2016

Proponowane