1 stycznia 1990

Jan Ćwik

Jan Ćwik

w naszej parafii w latach 1990 - 1991

Ks. Jan Ćwik ur. 1957 r. po opuszczeniu naszej parafii był między innymi proboszczem w Gaboniu, Starej Jastrząbce i Dulczy Małej.

Proponowane

Króluj nam, Jezu Chryste!
Króluj nam, Jezu Chryste!