30 September 2018

Działania związane z budową nowego kościoła 30-09-2018

Pragniemy poinformować o aktualnych działaniach związanych z budową nowego kościoła:  

Prace, jak można zobaczyć, nabierają tempa. Zakończył się etap regulacji i zagospodarowania potoku. Rozpoczęły się prace ziemne związane z budową Kościoła.

Ponieśliśmy pierwsze wydatki za zakończone prace. Zapłaciliśmy już za całą dokumentację projektową i dokumentację wykonawczą, zgody i niezbędne opłaty administracyjne oraz na bieżąco wypłacamy regulację i zagospodarowanie potoku. Dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi wszelkie zobowiązania jesteśmy w stanie regulować na bieżąco. Duża w tym zasługa naszych parafian, którzy część prac wykonali nieodpłatnie. Pragnę podziękować Damianowi Tokarczykowi za bezpłatne wykonanie pomiarów geodezyjnych i wykonanie map podkładowych oraz anonimowemu ofiarodawcy, który pokrył koszy związanie z przekwalifikowaniem gruntów pod budowę kościoła.

Jeżeli chodzi o prace organizacyjne związane z rozpoczętą budową kościoła to będziemy prosić parafian o pomoc przy pracach porządkowych, niespecjalistycznych. Osoby do wykonywania tych prac będą wyznaczane przez sołtysów. Będzie możliwość wykonania tego obowiązku przez osoby zastępcze. Dlatego poszukujemy dwóch osób, które odpłatnie będą te zastępstwa wykonywały. Ustalimy wysokość dniówki takiego zastępstwa.

Przypominam, że szczegółowe relacje z każdego etapu prac znajdują się na tablicy ogłoszeń.

Pragnę serdecznie wszystkim podziękować za dotychczasowe zaangażowanie, składane ofiary i datki na ten szczytny cel. Kolejny komunikat w następnym miesiącu.

Budowa Kościoła 30-09-2018, plac budowy

Proponowane