20 December 2017

Sakrament Małżeństwa

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

Rozmowa duszpasterska z tymi Narzeczonymi odbywa się w dwóch etapach:
Pierwszy etap:
Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje około jednej godziny, dlatego należy umówić się (np. telefonicznie) na konkretny termin poza godzinami kancelarii.
Drugi etap: Rozmowa duszpasterska na dwa tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

Nupturienci osobiście zgłaszają się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym ślubem. ) Narzeczeni spoza parafii: zgłaszają się oni najpierw w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od Księdza Proboszcza jednej z tych parafii mogą otrzymać dokument (Licencja / Litterae dimissoriae) upoważniający nasza parafię do pobłogosławienia ich małżeństwa.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu małżeństwa:
Pierwszy etap:

Drugi etap:

Proponowane