2 January 2018

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, posiadająca osobowość  prawną, została wznowiona po wojnie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W 2015r odbywały się obchody 20-Lecia istnienia Akcji Katolickiej w Polsce i Diecezji Tarnowskiej. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Czarnym Potoku został powołany przez Ks. Ireneusza Stolarczyka i erygowany dekretem  Ks. Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca z dnia 20.11.2002r. Ks. Józef Słowik został mianowany Parafialnym Asystentem Kościelnym. Po jego odejściu na emeryturę, od sierpnia 2008r. asystentem został ks. proboszcz - mgr Leszek Babraj. Od sierpnia 2015r. asystentem POAK jest ks. proboszcz mgr  Krzysztof Klimczak. Członkowie Akcji Katolickiej zostali wybrani przez parafian, a w kolejnych latach  kilka  chętnych  osób  zgłosiło się indywidualnie  i wszyscy podpisali deklarację wstąpienia.

Nasz  POAK wraz z pocztem sztandarowym bierze udział w różnych uroczystościach kościelnych, parafialnych i wyjazdowych. Należy wspomnieć, że sztandar na naszą prośbę ufundowali parafianie na  czele z ks. Józefem Słowikiem. Poświęcenia dokonał  Ks. Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc w dniu 12.09.2004r podczas uroczystej Mszy Św. Odpustowej.  

Spotkania POAK  odbywają się raz w miesiącu pod przewodnictwem ks. proboszcza mgr Krzysztofa Klimczaka. Współpracujemy z POAK w Łącku, Starym Sączu i  Limanowej. Braliśmy i bierzemy   udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce  Akcji Katolickiej na Jasną Górę  i w wyjazdowych spotkaniach modlitewno-formacyjnych  w Tarnowie, Limanowej, Starym Sączu, Pasierbcu, Nowym Sączu, Szczyrzycu, Jamnej, Szczepanowie, Tuchowie, Gródku n/Dunajcem. Porąbce Uszewskiej, w Sanktuarium Bł. Karoliny w Zabawie, w rekolekcjach organizowanych w Ciężkowicach. Organizujemy konkursy, które są również  zaproponowane przez IAK w Tarnowie. Prowadzimy kronikę. Włączyliśmy się w zorganizowanie wystawienia Misterium Męki Pańskiej w naszym kościele parafialnym w wykonaniu Zespołu Teatralnego z Gołkowic oraz wyświetlenie filmu pt. „Tajemnica Eucharystii”, który mamy do dyspozycji. Lista naszych dokonań jest długa, ale najważniejszy jest fakt, że przedstawiciele POAK, panowie: Stanisław Koszut i Wiesław Wojnarowski  są Nadzwyczajnymi  Szafarzami  Komunii Świętej i jesteśmy im bardzo wdzięczni za podjęty trud i umożliwienie chorym spotkania z Panem Jezusem Eucharystycznym, co daje im ogromną radość.

Wszystkim osobom, które bardzo odpowiedzialnie pracują dla naszej wspólnoty parafialnej z całego serca dziękujemy. Podziękowanie składamy przede wszystkim Kapłanom, Siostrom Zakonnym, Rodzicom, Opiekunom i Dzieciom z Ochronki, które przez wykonanie Jasełek uświetniają nasze spotkania opłatkowe.

Wszystkim za okazaną życzliwość i pomoc materialną serdecznie dziękujemy. „ Bóg zapłać”

Proponowane