15 May 2016

Jubileusz 25 lat święceń kapłańskich – Święto Zesłania Ducha Świętego

Święto zesłania Ducha Świętego w naszej parafii zbiegło się w tym roku z jubileuszem święceń kapłańskich naszego proboszcza ks. Krzysztofa Klimczaka. 25 lat temu w 1991 roku oddał on swe życie w ręce Matki Bożej i na służbę Kościołowi.

15 maja 2016 r. podczas uroczystej sumy w Święto Zesłania Ducha Świętego cała nasza społeczność parafialna uczciła jubileusz trzech kapłanów - przyjaciół czarnopotockiego sanktuarium. Był to dzień wspomnień i dziękczynienia Panu Bogu za lata kapłańskiej posługi naszego rodaka ks. Adama Koszuta, byłego wieloletniego proboszcza ks. Leszka Babraja i obecnego gospodarza ks. Krzysztofa Klimczaka.

We Mszy Świętej uczestniczyli księża jubilaci wraz z księżmi ks. Stanisławem Dudką, ks. Wiesławem Ogórkiem, ks. Stanisławem Pietrzakiem i ks. Andrzejem Dźwigajem.

Święto Zesłania Ducha Świętego w kościele katolickim to wspomnienie zstąpienia Gołębicy na Apostołów i Maryję. Uroczystość tę zwie się również świętem Pięćdziesiątnicy z racji iż odbywa się w 50 dni po święcie Zmartwychwstania Pańskiego.

Duch Święty to dawca darów Mądrości, Uczciwości, Pobożności i Bożej Bojaźni. Łaski te uzyskujemy najpełniej podczas przyjęcia sakramentu bierzmowania. W chwilach zwątpienia, gdy poszukujemy pomocy i ratunku każdy może zwrócić się o pomoc do Ducha Świętego - o Jego Światło.

Tegoroczne Zielone Świątki w czarnopotockiej parafii były okazją nie tylko do uczczenia Ducha Świętego, ale był to również dzień dziękczynienia z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich trzech miłych naszej wspólnocie kapłanów.

Kapłaństwo to wielki boży dar, który wiąże się z ogromnym obowiązkiem i odpowiedzialnością. Trud pracy w posługiwaniu wiernym i pomocy oraz dbania o świątynię i parafię to kapłańska codzienność. Podkreślił to w kazaniu wygłoszonym podczas uroczystej mszy ks. Andrzej Dźwigaj Życzył Jubilatom bożego błogosławieństwa i darów Ducha Świętego, równocześnie prosił wszystkich parafian, mieszkańców Czarnego Potoku i okolicznych miejscowości by pamiętali o ciężkiej pracy swych kapłanów i by zawsze darzyli szacunkiem stan kapłański.

Uroczystą ofiarę mszy świętej uświetnił debiut młodych artystów - dzieci i młodzieży z naszej parafii. Był to występ inaugurujący działalność niedawno powstałej scholi. Głośny i radosny śpiew młodych śpiewaków umilił wszystkim obecnym jubileusz.

Po zakończonej uroczystości kolejne delegacje składały księżom jubilatom życzenia pomyślności, zdrowia, sił i wielu bożych łask na kolejne lata pasterskiej posługi. Rodzina, przyjaciele i wszyscy wierni składali swoje podziękowania za pracę przez ostatnie 25 lat, wyrażali przez to swój szacunek i wdzięczność za lata poświęceń na rzecz Kościoła i na bożą chwałę. Do życzeń dołączyli się księża obecni na uroczystości.

Niech Duch Święty czuwa nad Jubilatami w ich 25 rocznicę święceń kapłańskich. Niech da im siłę, wytrwałość, mądrość i zdrowie na kolejne lata pasterskiej posługi.
 

Jubileusz 25 lat święceń kapłańskich – Święto Zesłania Ducha Świętego

Proponowane