1 January 2018

Grupa Apostolska Młodzieży

Obecna grupa młodzieżowa „BŁOGOSŁAWIENI” powstała w 2013 r. Opiekunem jest Wikary parafii, ks. Wiesław Biedroń. Do grupy należy młodzież ze szkół średnich i gimnazjalnych. Spotkania odbywają się w piątki wieczorem. Członkowie grupy często modlą się wspólnie na adoracjach w kościele parafialnym, jest to możliwość osobistej rozmowy z Jezusem i Matką Boską Bolesną. Patronką grupy jak i całej młodzieży jest bł. Karolina. Podczas   spotkań młodzież rozważa słowa Pisma Świętego oraz ogląda filmy o treści religijnej.

"Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości" Jan Paweł II (Poznań, 03.06.1997). Serdecznie zapraszamy młodych do zaangażowania się w różne dzieła grupy młodzieżowej „Błogosławieni”. Jesteśmy otwarci na nowych członków. Zapraszamy na piątkowe spotkania w domu katechetycznym. 

Proponowane